គណិតថ្នាក់ទី8 មេរៀន: កន្សោមសនិទាន លំហាត់ទី6 #6 Math Guide Exercise Tutorial – Sapaphoto

ByVideo បង្រៀនដោះស្រាយគណិតវិទ្យានៅក្នុងឆាណែលនេះ ត្រូវបានផលិតឡើងដើម្បីជាជំនួយដល់សិស្សានុសិស្សក្នុងការរៀន និងស្រាវជ្រាវបន្ថែមនូវចំណេះដឹងគណិតវិទ្យា ស្របតាមកម្មវិធីសិក្សារបស់ក្រសួងអប់រំ។ Video ត្រូវបានអាប់ឡូត(upload) ជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមមេរៀននៃកម្រិតថ្នាក់នីមួយៗ។ យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថា Video ទាំងនេះ នឹងបានជាប្រយោជន៍ដល់សិស្សានុសិស្ស និងអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នា។ សូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ Video យើងខ្ញុំ!
Find us on :
Facebook Page : www.facebook.com/math712

#Mathguide # #កន្សោមសនិទាន

Các bạn đang theo dõi chuyên mục Ẩm thực Sapa

Web site: https://sapaphoto.com

Nội dung được tổng hợp từ internet. Vui lòng để lại bình luận nếu muốn đóng góp/ý kiến về nội dung bài viết.

Tiêu đề video: គណិតថ្នាក់ទី8 មេរៀន: កន្សោមសនិទាន លំហាត់ទី6 #6 Exercise Tutorial

Độ dài: 00:21:32, Ngày đăng: 2021-03-09 12:30:05

Tác giả: Math guide

Link gốc: https://www.youtube.com/watch?v=Y8fJyBu3e5Y

READ  Trẻ em ở Sa Pa vẫn ra đường bán hàng trong mưa rét | THDT - Sapaphoto
1 Comment
  1. Davy Pov 4 tháng ago

    អរគុណលោកគ្រូ ​ សូមលោកគ្រូមេត្តាជួយបង្រៀនធរណីមាត្រថ្នាក់ទី8ទាំងអស់ផង
    m+2n លើm-2n mខុសពី -nលើ2 mខុសពី nលើ2

Leave a Comment

You may also like