បវេសនកាល និង ការផ្លាស់ប្តូរថ្មី ក្រោយកូវីត-១៩ – Sapaphotoកិច្ចពិភាក្សាពីចម្ងាយ នាថ្ងៃទី៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១.

Các bạn đang theo dõi chuyên mục Địa điểm du lịch Sapa

Web site: https://sapaphoto.com

Nội dung được tổng hợp từ internet. Vui lòng để lại bình luận nếu muốn đóng góp/ý kiến về nội dung bài viết.

Tiêu đề video: បវេសនកាល និង ការផ្លាស់ប្តូរថ្មី ក្រោយកូវីត-១៩

Độ dài: , Ngày đăng: 2022-06-20 06:31:44

Tác giả: ទឹកចិត្តគ្រូ

Link gốc: https://www.youtube.com/watch?v=DecRfccHMnw

READ  GIỚI THIỆU VỀ SAPA (BẰNG TIẾNG ANH) - Sapaphoto

About sapatravel

Check Also

LIÊN QUÂN : Trận Cuối Lên Cao Thủ Để Allain Kirito Ra Tay – Cái Kết Sẽ Ra Sao ? – Sapaphoto

LIÊN QUÂN : Trận Cuối Lên Cao Thủ Để Allain Kirito Ra Tay – Cái …

Trả lời