ផ្សាយផ្ទាល់ RFI ខេមរភាសា – ព័ត៌មានពេលរសៀល ( 17-06-2022 ) – Sapaphoto

Byកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ខេមរភាសា …

Các bạn đang theo dõi chuyên mục Địa điểm du lịch Sapa

Web site: https://sapaphoto.com

Nội dung được tổng hợp từ internet. Vui lòng để lại bình luận nếu muốn đóng góp/ý kiến về nội dung bài viết.

Tiêu đề video: ផ្សាយផ្ទាល់ RFI ខេមរភាសា – ព័ត៌មានពេលរសៀល ( 17-06-2022 )

Độ dài: , Ngày đăng: 2022-06-17 14:04:36

Tác giả: RFI ខេមរភាសា / RFI Khmer

Link gốc: https://www.youtube.com/watch?v=EXwBU7YEvuM

READ  Nga - Ukraine tin mới nhất | TT Putin kêu gọi Ukraine đầu hàng, binh sĩ Kyiv quyết tử thủ | FBNC - Sapaphoto

Leave a Comment

You may also like