ព្រះធម៌គឺជាមេរៀនដែលយើងត្រូវសិក្សាឱ្យស្គាល់ ឬយល់ធម៌ – ពន្យល់ដោយលោកពូ ខឹម វាសនា | ឆ្លើយតបលោកហាក់ សៀងហៃ – Sapaphoto

Byគឺជាមេរៀនដែលយើងត្រូវសិក្សាឱ្យស្គាល់ ឬយល់ធម៌ – ពន្យល់ដោយលោកពូ
-ដើម្បីស្គាល់ថានុះជាព្រះចន្ទ ប្រើម្រាមដៃដើម្បីចង្អុលបង្ហាញថានោះជាព្រះចន្ទ បុគ្គលណាដែលយល់ពីបំណងរបស់ព្រះអង្គមើលតាមម្រាមដៃរបស់ព្រះពុទ្ធ បុគ្គលនោះនឹងស្គាល់ព្រះចន្ទតាមបំណងរបស់ព្រះពុទ្ធ តែបើបុគ្គលណាយល់ថាម្រាមដៃរបស់ព្រះពុទ្ធបង្ហាញនោះថាជាព្រះចន្ទ បុគ្គលនោះមិនអាចស្គាល់ព្រះចន្ទតាមបំណងរបស់ព្រះអង្គអស់មួយជីវិត។ ដើម្បីអោយមនុស្សយល់ធម៌ ព្រះពុទ្ធមានព្រះធម៌សរសេរទុកក្នុងគម្ពីដើម្បីសិក្សាអោយស្គាល់ធម៌ តែបើបុគ្គលណាយល់ថាគម្ពីនោះជាធម៌ បុគ្គលនោះមិនអាចយល់ធម៌តាមបំណងរបស់ព្រះពុទ្ធអស់មួយជីវិត
————————————————————-
.1. អវិជ្ជា ប្រែថាច្រឡំដឹង ច្រឡំដឹងហើយ បានដឹងច្រឡំ – លោកពូ ខឹម វាសនា

2. បញ្ញាបីថ្នាក់

3. ដំណើររបស់ជីវិត – ពន្យល់ដោយលោកពូ ខឹម វាសនា

Audio:

Video Design:

Image Credit:

Music Background

Thumbnail Design: Adobe Photoshop 2022

———————————-
Some of reason make me create channel LBENG JIVIT: I have created this channel to share general knowledge to all of audiences such as Dharma, Politic, Democracy, Lesson of live and love and another lesson for daily of living.
Here We’re going to upload a lot of videos relate such as: politic, lesson of life, lesson of love and dharma.

#ល្បែងជីវិត #LBENGJIVIT

Các bạn đang theo dõi chuyên mục Địa điểm du lịch Sapa

Web site: https://sapaphoto.com

Nội dung được tổng hợp từ internet. Vui lòng để lại bình luận nếu muốn đóng góp/ý kiến về nội dung bài viết.

Tiêu đề video: ព្រះធម៌គឺជាមេរៀនដែលយើងត្រូវសិក្សាឱ្យស្គាល់ ឬយល់ធម៌ – ពន្យល់ដោយលោកពូ ខឹម វាសនា | ឆ្លើយតបលោកហាក់ សៀងហៃ

Độ dài: 01:01:09, Ngày đăng: 2022-08-05 07:30:05

Tác giả: LBENG JIVIT

Link gốc: https://www.youtube.com/watch?v=KWkC8e0lVaA

READ  Roblox - Tất Cả Vị Trí Spawn Của Shop Haki Color ở Sea 3 in Blox Fruits - Sapaphoto

Leave a Comment

You may also like