31 ថាមែនៗ!មេទ័ពធំៗ ចាប់ផ្តើមភ័យខ្លួនហើយ – Sapaphoto

ByPlease click on #Subscribe Channel “#RFA HENG” for more new video everyday.

Thanks for watching, and please feel free to leave a comment, suggestion, or critique in the comments below!

Please make sure to subscribe, it’s the best way to keep my videos in your feed, and give me a thumbs up too if you liked this video, thanks, I appreciate it! You could also share the video too if you liked it, that would be awesome.

* RFA HENG Channel share a new video about general survial skills in life and food village for purpose and healthy food receipt.

Các bạn đang theo dõi chuyên mục Ẩm thực Sapa

Web site: https://sapaphoto.com

Nội dung được tổng hợp từ internet. Vui lòng để lại bình luận nếu muốn đóng góp/ý kiến về nội dung bài viết.

Tiêu đề video: 31 ថាមែនៗ!មេទ័ពធំៗ ចាប់ផ្តើមភ័យខ្លួនហើយ

Độ dài: 00:55:21, Ngày đăng: 2022-07-30 21:20:54

Tác giả: RFA HENG

Link gốc: https://www.youtube.com/watch?v=cZ3WPTGaTlY

READ  Đi sapa nhớ ăn món lẩu cá tầm nhé lạnh lạnh ăn lẩu còn gi bằng - Sapaphoto
4 Comments
  1. Sambath Sing 5 ngày ago

    ពួកអាអស់នេះនៅតែចរិកថោកដដែល

  2. Khmer Emperor 5 ngày ago

    When the news outlet becomes a tool, all of its contents will be perceived as Propaganda. RFA is a tool and its content is nothing more than Fake, regardless . Oops, I just wasted my time listening to these clowns 🤡. CPP is no doubt a group of mafia that run Cambodia, but indisputably, they are too smart for the oppositions. I honestly see the opposition as incompetent to lead the government, sadly RFA is continuing to spread its propaganda news just to prove my claim.

  3. 👍👍👍

  4. Bii Nam 5 ngày ago

    ថ្ងៃណាបានឈប់ថោក

Leave a Comment

You may also like