Combo Sapa chỉ từ gồm 2 đêm tại Silkpath Sapa Bữa sáng miễn phí Xe giường – Tuna

Bychỉ từ gồm

2 đêm tại Silkpath
Bữa sáng miễn phí
Xe giường

☀☀☀ Combo Sapa chỉ từ gồm

🎯 2 đêm tại Silkpath Sapa
🎯 Bữa sáng miễn phí
🎯 Xe giường nằm khứ hồi HN – Sapa
🎯 Xe taxi đón 1 chiều tới khách

👉 Combo áp dụng cho 2 khách
👉 Cuối tuần thứ 6-7 phụ thu
👉 Up lên cabin đôi có phụ thu

☎️ 0𝟾𝟹𝟹𝟷𝟺𝟺𝟻𝟻𝟼 (𝚝𝚎𝚕𝚎𝚐𝚛𝚊𝚖/𝚣𝚊𝚕𝚘/𝚒𝚖𝚎𝚜𝚜)
📩 𝚜𝚖0𝟷@𝚒𝚛𝚒𝚜𝚝𝚘𝚞𝚛𝚜𝚟𝚗.𝚌𝚘𝚖

READ  Sapa, Vietnam - Best_vacation_ever

Leave a Comment

You may also like