Một chiếc ô trong veo Một cốc trà ấm nóng Có anh và có em Say Mulled Wine hay – Du lịch cùng Mây Mây

ByMột chiếc ô trong veo
Một cốc trà ấm nóng
Có anh và có em
Say Mulled Wine hay

Một chiếc ô trong veo ☂️
Một cốc trà ấm nóng ☕
Có anh và có em
Say Mulled Wine hay say thứ không khí mê mải của Twilight By The Valley – Mùa “Đông giấu trong mây”

Bạn đã tham gia show diễn này ở chưa 🥰
Sapa chứ không phải Đà Lạt nha các bạn ui 😘

READ  𝗧𝗢𝗣 𝟭𝟬 Đ𝗜̣𝗔 Đ𝗜𝗘̂̉𝗠 𝗖𝗛𝗘𝗖𝗞-𝗜𝗡 𝗛𝗨𝗬𝗘̂̀𝗡 𝗧𝗛𝗢𝗔̣𝗜 𝗢̛̉ 𝗦𝗔𝗣𝗔 - Đ𝗨̛̀𝗡𝗚 𝗡𝗘̂𝗡 𝗕𝗢̉ 𝗟𝗢̛̃ 1. - Đặng Quỳnh

Leave a Comment

You may also like