Tag Archives: trường đại học ngoại ngữ hà nội

Những Câu Chuyện Lần Đầu Tiên Saleem Hammad Chia Sẻ Trong Chương Trình Những Mảng Mầu Cuộc Sống VTV2 – Sapaphoto

đăng ký kênh phụ của Salim: Salim H Plus: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– đăng ký kênh chính của Salim: Salim H: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Tôi là Saleem ( đọc theo tiếng việt là “SA LIM”). Tôi là người Palestine,Tôi sang Việt Nam chiều ngày 25 tháng 11 năm 2011.Việt Nam và tôi có 1 điều …

Read More »