Thông tin chính thức từ tỉnh Lào Cai ạ, chính thức dừng hoạt động các chốt kiểm – Toàn Phạm

ByThông tin chính thức từ tỉnh Lào Cai ạ, chính thức dừng hoạt động các chốt kiểm

Thông tin chính thức từ tỉnh Lào Cai ạ, chính thức dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch bệnh tại Lào Cai, riêng chốt Km237 chỉ kiểm soát xe tải và không kiểm soát xe khách nha.

READ  𝙻𝚘𝚟𝚎 𝙷𝚘𝚞𝚜𝚎 𝙷𝚘𝚖𝚎𝚜𝚝𝚊𝚢 𝚂𝚊𝚙𝚊 - 𝚃𝙸̀𝙽𝙷 𝚈𝙴̂𝚄 𝙶𝙸𝚄̛̃𝙰 𝚃𝙷𝙸̣ 𝚃𝚁𝙰̂́𝙽 𝚂𝚄̛𝙾̛𝙽𝙶 𝙼𝙾̛̀. Combo - Đặng T.Quỳnh Anh

Leave a Comment

You may also like